Nieuwsbrief in het Zeeuws

Nieuwsbrief oktober 2022 - in het Zeeuws 


Zitterdaegen 8, 15 en 22 oktober
13.30 toet 16.00 uren
Open mirregen voe de tentoanstellieng “Ons houvast heet landschap” van Dick Bakker.


Ongeveer vuuftien jaèr ‘eleë veruusden Dick Bakker vanuut Krabbendieke nî Oldetrijne. Zodoende verplekten ie ok z’n werkterrein van Zeêland nî Friesland. De vaste gewoontes veranderden nie. Zô trok de schilder in z’n Zeêeuwse periode d’r om den dag op uut om in de polder of langs d’oevers van de Schelde’s z’n motief te zoeken. Noe doet ‘n dat nog aoltied mè dan in ‘t veengebied van Zuudoost-Friesland. En nog even plichtsgetrouw. Las ‘n vroeger eêst ‘t weerbericht, noe kiekt ‘n voorof nî buieradar. Zô oopt ’n van tevoren de weeromstandigheden van dien dag te kunne bepaelen en een plekke te vinden wir a d’r ‘n interessant weersverschiensel zou kunne komme, dat a wat biezonders teweeg briengt op ‘t land of ‘t waeter, dan wè meugelijk vremde (wolken)luchten.

Bakker kent het um omriengende landschap as z’n broekzak en weet die plekken uut z’n oad te vinden van wiruut je meugelijk zicht kriegt op de invloed van veranderende weersgesteld’eden op ‘t landschap.

Ok Martin Allewijn uit Krabbendieke lit ‘n paèr deur um ‘emikte (bronzen) beeldjes zië op deze tentoanstellieng.

 

Zondag 9 oktober, 14.30 uren

Rosine Bluegrass Family 

Op dezen dag stî in ’t Kerkje van Ellesdiek meziek centraal die à wortels ei in Amerika.

The Rosine Bluegrass Family speel dan de moaiste bluegrass-klassiekers uut voornaemelijk de jaèren 50 en 60.

De band bestit uut zeven bezielde muzikanten mie een groat arte voe bluegrass. De bezettieng is traditioneel. Viool, mandoline, banjo, bas, gitaar en eêl moaie meêrstemmige zang. Elektrische versterkieng is minimaal; eên microfoon, die à om beurten deur de solisten wor gebruukt.

Voe de pauze brieng de Bevelandse Company of Sinners uut de duustere geschiedenis van country, folk en blues ‘n selectie van ulder murder & crime-songs.

€ 8,--

Reservere kan bie reservering@kerkje-ellesdiek.nl of telefonisch 0113 – 612681.

 

Zondag 16 oktober 14.30 uren
Bieeênkomst levensbeschouwieng Genoeg…??!!

Onder deze titel organiseer de werkgroep Levensbeschouwieng op dezen dag ‘n bieeênkomst zo’as vertrouwd op de derde zondag van de maend.

Theo van Teijlingen brieng dan liederen en verhalen passend bie ‘t thema.

Voedselbank de Bevelanden belicht de werkwieze en principes van deze instellieng.

Voe steun an de organisatie is eên van de collectes bestemd.

Den anderen is voe de onkosten van ’t kerkje.

Oe gieng dà vroeger bie julder tuus mie kosbaèr eten?

Me zulle t’r mie mekoare over è, mie ’n knipôge en ernst voe de toestand van vandaege.

De toegank is vrie.

 

Zondag 23 oktober 14.30 uren

Danielle Lous en dochter Wiese mie 'Lieve liedjes'

De uut Zoutelande afkomstige zangeres Danielle Lous is voe even trug in Zeêland. En ok d’r 14-jaèrige, talentrieke dochter Wiesje kom mee. Saemen zienge ze in ’t Kerkje van Ellesdiek.

Danielle brieng d’r programma Lieve Liedjes. Een selectie van de moaiste Nederlandstaelige liedjes van o.a. Claudia de Breij, Boudewijn de Groot en Toon Hermans. Liedjes die à raeke en ontroere.
Ok bekende Engelstaelige songs stae op d’r repertoire zoas Songbird en The Rose.

Danielle en Wiesje worre begeleid deur gitarist Harry Hendriks, die z’n sporen onder meêr ei verdiend as begeleider van Gerard van Maasakkers.

Danielle Lous is nae d’r opleidieng an ‘t Brabants Conservatorium in Tilburg bluve weue.

Neffen zangeres is ze actief as vocal coach en actrice.

€ 8,--

Reservere kan bie reservering@kerkje-ellesdiek.nl of telefonisch 0113 – 612681.

 

 

Oproep leden werkgroep Levensbeschouwieng

De werkgroep Levensbeschouwieng van ’t Kerkje is op zoek nî nieuwe leden.

De werkgroep is verantwoordelijk voe de invullieng van ‘n maendelijkse zondagmirreg.          Toet in juni wazze dat aoltied ‘oecumenische bieeênkomsten’. 

In ‘t nieuwe seizoen wille me ‘t programma ofwisselender maeke. Zô was t’r op 18 september ‘n goed bezochte mirreg over Alzheimer. Op 16 oktober is ‘t Wereldvoedseldag en zulle Theo van Teijlingen en de Voedselbank meewerke.

Toet voe kort was ‘t gebrukelijk dâ aolles in ‘n Zeêuws dialect gebeurden. Dat patroan is ok veranderd. Zeêuws is gin ‘vereiste’ mî.

Trok deze nieuwe anpak je an, vin je dâ levensbeschouwieng ‘n wezelijk onderdeêl is van ‘t Kerkje en wil je dirran je steêntje biedraege, neem dan contact op mie Jan Minnaard (tel. 561905 of e-mail jminnaard1@zeelandnet.nl

Me bin eêl benieuwd nî juldere reacties.