Oecumene

Oecumene

Oecumenische bieêenkomsten in 't Kerkje

Me bin wee verzichtig begonne!
Op zondag 20 maerte ei Elisabeth Reijnhoudt de overdienkieng g'ouwe over Post ni d'n emel. Rini Jongsma piano en Marian van Eekelen bugel, zurgden vò de meziek.


Kommende tied ku je terecht op:

zondag 24 april, Ko de Visser over Allee, kom es overènde, Zang: Anja Kopmels

( de vierde zondag, wan op de derden is 't Paese) Kiek ook in de agenda!

zondag 15 meie, Bas Rentmeester over Ael de rugesoat d'r es over, Gitaar: Ronald de Leeuw

zondag 19 juni, Leuny de Kam


Iedere derde zondag van de maend ouwe me ‘s mirregs om allef drieë een ‘oecumenische bieeênkomst’ in ‘t kerkje. Die bieeênkomsten noeme me expres gin ‘kerkdienst’ of ‘viering’, of wat a j’ nog meêr voe moôie naemen kan bedienke, want in Ellesdiek è me nie zukke oôgkerkelijke pretenties. Me è ok gin kerkeraed of parochiebestuur en dus ok gin amsdraegers.


Ônze bieeênkomsten worre aoltied voorbereid en voe ‘t grôste deêl ok uut’evoerd deur een groepje vriewilligers. Saemen mie de voorganger zoeke die een thema, een tekst, een gedicht, een verhaal, liederen en muziek, aolles zòvee meugelijk in ‘t zeêuws. Me hechte vee waerde an de kwaliteit van woord en muziek, dus dirrom probeere me aoltied een theologisch geschoolde voorganger en goed opgeleide muzikanten te vinde.


Me noeme ônze bieeênkomsten wè expres ‘oecumenisch’, want me gelôve nie zo in muren en verdeêld’eid. En zò groôt bin de verschillen tussen kattelieke en prottestanten en mensen die a ‘nergenst an doe’ noe toch ok wee nie?!


In ônze bieeênkomsten komme d’r van aollerlei soorten mensen bie mekaare. Nie alleêne mensen uut Ellesdiek en uut de buurte, mè ok van wat vadder wig, soms zelfs van buuten de previnsie. Mensen die a belangstelling è voe ‘t zeêuws, mensen die a meugelijk een bitje uut’ekeke bin op d’r eigen kerke, mensen die a messchien behoefte è an een zekere spiritualiteit, die a op zoek bin ni geêstelijk ouvast.


Oe dan ok, ze komme uut eigen bewegieng. Ze oeve nergens lid van te weze of te worre, ze oeve nie an bepaalde verplichtingen of verwachtiengen te voldoe, en ze meuge komme zò a ze bin, mie of zonder d`r zondagse goed. ‘Laagdrempelig’ noeme ze dat in ‘t ABN, ‘laegdurpelig’ zoue ôns bienae zegge. En a j’ ‘t kerkje binnenstapt, dan stae ônze ‘durpelwachter’ a mie een uutgestoken and op je te wachte…


Ok nae ofloôp van de bieëenkomsten neme me nog wat tied voe mekaare. Me schienke een bakje koffie of thee, en d’r is aoltied wè iemand mie een luusterend oôre, voe a j’ nog es deur wil prate over ‘t eên of ‘t aare. Lit je ‘n arte mè spreke!


Wat is noe eigenlijk de meêrwaerde van ‘t zeêuws in ônze bieeênkomsten?

De ervaering van vee mensen is, da ‘t er dan minder afstand is, da ‘t er een direkter kontakt is tussen spreker en luusteraer, om a ‘t er gin taalkundige ‘durpel’ is dir a j’ overéne mò. En die direktheid ku j’ ok ervaere in je relasie mie God, bevoorbeeld op de momenten da j’ zelf in ‘t zeêuws meebidt of ziengt. Je ‘n eigen zeêuwse toengval kan je dan dichter bie je ‘n eigen ziele, dichter bie je ‘n allereigenste ik, en dichter bie God brienge. ‘t Zeêuws is ommers de taal dir a j’ in gebore bin, de taal van je ‘n arte?!


Dirrom zegge me in ‘t kerkje: lit je ‘n arte mè spreke, want dat is wat a d’n Eêuwige ok doet…! En a j’ noe wè es graag wil wete oeneêr a de volgende oecumenische bieëenkomst is, kiek dan bie d'n ahenda.

We zijn weer begonnen!

Komende bieeênkomsten:

24 april 2022

(4e zondag ivm Pasen)

15 mei 2022

19 juni 2022


Van harte welkom

bij onze oecumenische bijeenkomsten in 't Kerkje

 

Iedere maand, meestal op de 3e zondag om 14.30 uur:

Woord en muziek in het Zeeuws. Na afloop gezellig samenzijn met een bakje koffie of thee.

 

De originele illustraties van

Openbaerieng in Beeld

van Jopie Minnaard-Verheijke

zijn beschikbaar voor een rondreizende tentoonstelling.

Voor vertoning aan uw publiek, neem contact op met:

Jan  en Jopie Minnaard, jminnaard1@zeelandnet.nl

 

 Zie Winkel