ANBI


Informatie ANBI

Stichting 't Kerkje van Ellesdiek heeft de ANBI-status.

Dat betekent dat giften zoals de bijdrage voor de vriendenkring aftrekbaar zijn voor de belasting.

Als je de bijdrage voor de vriendenkring vastlegt voor 5 jaar geldt geen drempelbedrag voor aftrek van de belasting. Formulier om dat te regelen kun je aanvragen bij de secretaris:  thijscora@zeelandnet.nl


Beleidsplan en jaarstukken zijn hier te vinden


Klik hier voor het jaarverslag 2023 met alle informatie


Inhoud:

  • Algemene gegevens Stichting 't Kerkje Ellesdiek
  • Doelstelling
  • Bestuur en organisatie
  • Beleid
  • Jaarverslag 2023
  • Jaarrekening 2023
  • Begroting 2024
  • Gebruik van ‘t kerkje
  • Specificatie geluidsinstallatie


NIEUWSBRIEF:


Opgeven via:

contact@kerkje-ellesdiek.nl


 of bèlle:

0113  -  561669