Vrienden


Vrienden

Vrienden van ‘t Kerkje


’t Kerkje van Ellesdiek is een centrum voor levensbeschouwing, cultuur en
vriendschap. Zeeland, Zeeuwen en Zeeuws hebben een streepje voor.
’t Kerkje is een vrijwilligersorganisatie. Zij verkrijgt haar inkomsten uit entrees,
giften en donaties van Vrienden van ’t Kerkje. U kunt ons steunen met een gift of
uw sympathie omzetten in een Vriendschap voor € 15,- of meer per jaar. U kunt
dat bedrag overmaken op onze bankrekening en tevens u zelf melden, omdat de
bank uw adresgegevens niet doorgeeft. U krijgt dan twee vrijkaarten voor een
voorstelling naar keuze toegestuurd


Me wille aolle vrienden die a toet noe toe bie’edrogen è an de Vriendenkrienge eêl vee bedanke. Dat ouw oans op de beên, wan ok noe gae de vaste kosten deur. Me è d’r in ’t afgelôpe jaèr nie vee voe trug kunne doe, mè me kunne dat noe wea maeke.


Hoe word je vriend of vriendin van 't kerkje?


Wie a belangstelling eit voe 't Kerkje of d'r bie betrokke wil weze, kan dat op verschillende menieren in 't vat giete.

  1. Komme a t 'r wat te doen is.
  2. Vriewilliger worre en een plekje inneme in eên van de werkgroepen.
  3. Financiële ondersteuning deur het overmaeken van een bedrag. Giften bin aftrokbaer.
  4. J'n eigen opgeve as Vriend(in) van 't Kerkje. Klik hier
    Dan betael je tenminste € 15,- per jaer. Meêr is erg welkom. Je stort dat op bankrekeningnummer NL49 RABO 0328 3427 18 van Stichting 't Kerkje van Ellesdiek.
    Vergeet niet om je naam en adres door te geven bij overboeking.
    Ieder jaer krieg je dan opnieuw een verzoek om wee te betaelen. Vanwege je vriendschap ouwe me je op d'ôôgte an ’t begun van ’t seizoen, en ok nog es alfverwege. An ‘t begun van het seizoen krieg je twî vriekaarten voe een voorstelling naè keuze. Dan è je die vuuftien uuro direct a vrom verdiend.

 

Vriendschap staè ôôge in 't vaandel bie 't Kerkje. Op tweêerlei menieren. An d'eêne kant deur vriendschappelijk mie mekaore om te gaen in bestuur, werkgroepen enz. en deur vriendelijkheid te betoanen in de ontvangst van gasten.


An d' aore kant deur een groep vrienden te kriegen dî a je van weet "dat bin mensen dî ka je van op an". Die wille d'r bie oare en die vinde belangriek wat a de stichting doet en z'è dî wat (geld) voe over. Van dat geld ope me wat spullen te kunne kôpen die a me ard noadig è en dî a me op een andere meniere nie an kunne komme

 

Bie ons bî j'a goud waerd vanaf € 15,- op een jaer!Bie ons bî j'a goud waerd vanaf € 15,- op een jaer!


Opgeve bie:

contact@kerkje-ellesdiek.nl


 of bèlle:

0113  -  561669