Privacyprotocol

Privacy protocol

’t Kerkje van Ellesdiek werkt conform het privacyprotocol dat u hier kunt bekijken of downloaden

 

Uitgangspunt:

  • Namen van donateurs worden niet bekend gemaakt; naam en toenaam worden niet vermeld, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen met de donateur. (De donateur kan een persoon of een organisatie zijn.)
  • We hebben de volgende registers met namen:

            Donateurs: Vrienden die soms of regelmatig een gift overmaken

            Namen van mensen die zich aangemeld hebben voor de nieuwbrief

            Werkgroepen van ’t kerkje met de namen van de leden

            artiesten die optreden of kunstenaars die exposeren in ’t Kerkje van Ellesdiek.

 

Donateurs: zij ontvangen tweemaal per jaar een schrijven met daarbij de agenda en eenmaal per jaar twee vrijkaarten voor de activiteiten die ’t Kerkje organiseert. De penningmeester en de secretaris van de vriendengroep zijn de enige personen die toegang hebben tot deze adressenlijst.

Wanneer de donateur geen prijs meer stelt op deze informatie dan volstaat een e-mail te sturen naar de secretaris van ’t Kerkje met de vraag om uit het register verwijderd te worden. Na bevestiging van de secretaris is dit ook daadwerkelijk uitgevoerd.

 

Nieuwsbrief: Zij die zich schriftelijk of digitaal hebben aangemeld voor het ontvangen van de nieuwbrief staan op een lijst van verzending nieuwsbrief. De verantwoordelijke voor het verzenden van de nieuwsbrief is de enige persoon die een lijst heeft van de e-mailadressen. Op verzoek van de ontvanger wordt de naam en e-mailadres verwijderd en zal dit adres niet meer gebruikt worden. Onder de nieuwsbrief staat een link: ‘afmelden’.

 

Werkgroepen: de namen en e-mailadressen zijn bekend bij de secretaris en de leden van de werkgroep. In e-mailverkeer kunnen deze namen vermeld staan om zo de onderlinge communicatie te bevorderen. Als een werkgroeplid dit niet wil, kan hij/zij dit kenbaar maken en wordt hij/zij van de lijst verwijderd.

 

Artiesten en exposanten: Hun adressen en e-mailadressen zijn bekend in de werkgroep cultuur en werkgroep exposanten. De lijst met namen wordt niet gedeeld met externe personen en enkel gebruikt voor eventuele uitnodigingen.

De secretaris en leden van de werkgroep cultuur hebben toegang tot deze lijst.

Op verzoek van betrokkene wordt de naam verwijderd van de lijst. Een e-mail naar de secretaris van ’t Kerkje of van de vrienden is voldoende om afgemeld te worden. Zij ontvangen een bevestiging wanneer dit gebeurd is.

 

Externe partijen zoals het Vrijwilligershuis kunnen adresstickers printen met de toegeleverde namen. Deze stickers worden gebruikt voor het toezenden van de informatiebrieven bestemd voor donateurs en leden van werkgroepen. Zij zullen deze namen niet doorgeven aan externe geïnteresseerden en zij hebben dit toegezegd..

 

Dataopslag:

De persoonsgegevens worden lokaal op eigen computer bewaard.

Het financieel beheer gebeurt met een e-boekhoudprogramma ‘in the cloud’. Dit wordt opgeslagen op een eigen server in Nederland van het bedrijf. Alle medewerkers hebben geheimhoudingsplicht en het hele systeem wordt elke 24 uur volledig doorgelicht op veiligheidsproblemen. Elk datalek wordt gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Website: Bij bezoek aan onze website worden geen cookies geplaatst.