Bijbelvertaalgroep

Bijbelvertaalgroep

Hieronder de tekst in het Zeeuws, in de rechterkolom in het Nederlands. De vertalingen zijn te koop in de winkel en in 't Kerkje. Ook te bestellen in 't wienkeltje.

Op de subpagina vindt u een overzicht van de boeken en kunt u een deel ervan lezen om alvast een voorproefje te nemen.
Nu opnieuw verkrijgbaar:

Bijbelboek Hooglied in Zuid Bevelandse vertaling 'Waer a 't arte vol van is'

Met illustraties van Jopie Minnaard -Verheijke.

Prijs: € 15,- 

 

 

 

 

 Begin 2019 is Openbaerieng in Beeld uutgekomme. De tekst van 't Biebelboek Openbaerieng in 't Zuud-Bevelands, mee ruum 30 illustraties van Jopie Minnaard-Verheijke. De tekst in het Nederlands uit de NBV is ook opgenomen.

Te koop in 't Kerkje en in de boekhandel voor €15,-

 

In januari 2001 is een koôitje enthousiaste mensen begonne mie ’t vertaelen van (stikken uut) de biebel in ’t Zeêuws. Aolle begun is moeilik en dat è me ier ok ezie. Om te begunnen: wat is Zeêuws? Nae vee over en weer gepraat is t’r voe ekoze om Zeêland in vier taelgebieden te verdêlen: Noord-Zeêland (Noord-Beveland, Tholen, Flupland [Sint-Philipsland] en Schouwen-Duveland), Zuud-Beveland en Zeêuws-Vlaandere (die bin nog nie begonne). Iedere groep vertael een aar biebelboek en dat bliekt goed te werken.

 

Wat voe Nederlandse vertaelieng neem je as uutgangspunt a je gì vertaele? Ôns è ekoze voe de Nieuwe Biebelvertaelieng (N.B.V.). Ok de Statenvertaelieng en de Naerdense Biebel worre vee gebruukt. D’r wor zogezeid ‘doeltaalgericht’ vertaeld, dat wil zegge: de vertaelieng wor zovee meugelik emìkt in Zeêuws liek a ’t noe esproke wor. Me kriege bie ôns werk vee ulpe van ’t Nederlands Biebelgenootschap.

 

Mensen die a belangstelieng è voe ’t vertaelwerk kunne contact opneme mie Jan Minnaard, bel 0113 - 561905 of via e-mail: jminnaard1@zeelandnet.nl

 

 

Bijbelvertaalgroep (Nederlands)

 


Luusterstikje Jona
Het verhaal van de profeet Jona in 't Zeêuws. Klik hier om te luisteren of op > in het plaatje. klik hier

 

Wordt verwacht:

Genesis in 't Walchers

De tekeningen heeft Jopie Minnard- Verheijke al klaar. Aan de correctie van de tekst wordt hard gewerkt. Er is subsidie voor de uitgave.
Let op aankoniging voor de presentatie  in de pers en hier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


De originele illustraties van

Openbaerieng in Beeld

van Jopie Minnaard-Verheijke

zijn beschikbaar voor een rondreizende tentoonstelling.

Voor vertoning aan uw publiek, neem contact op met:

Jan  en Jopie Minnaard, jminnaard1@zeelandnet.nl


In januari 2001 heeft een groepje enthousiaste mensen een begin gemaakt met het vertalen van (gedeelten uit) de bijbel in het Zeeuws.

Alle begin is moeilijk. Dat bleek ook hier. Want: wat is het Zeeuws? Na een uitgebreide discussie is gekozen voor een verdeling van Zeeland in vier regio's: Noord-Zeeland (Noord-Beveland, Tholen, Sint-Philipsland, Schouwen-Duiveland), Zuid-Beveland, Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen (nog niet actief). Iedere groep vertaalt een ander Bijbelboek en dat blijkt goed te werken.

 

Welke Nederlandse vertaling neem je als uitgangspunt? Hierbij is gekozen voor de Nieuwe Bijbelvertaling (N.B.V.). Ook de Statenvertaling en de Naardense Bijbel worden vaak gebruikt. Er wordt doeltaalgericht vertaald, d.w.z. de vertaling wordt zoveel mogelijk gemaakt in hedendaags dialect. We krijgen veel medewerking van de vertalers van het Nederlands Bijbelgenootschap.

 

 

 

In 2004 is de eerste uitgave verschenen, met daarin het boek Jona in het Walchers, Ruth in het Noord-Zeeuws en het evangelie volgens Marcus in het Zuid-Bevelands. De titel van het boek is: 'k Za je dát vertelle .... Het boek is geïllustreerd door Jopie Minnaard-Verheijke. Het bevat dertien zwart-wit en twee gekleurde illustraties.

 

In 2008 is het tweede boek van de Vertaalgroep van 't Kerkje van Ellesdiek verschenen: Waer a 't arte vol van is… Salomo z'n moôiste lied. Het is een vertaling van het bijbelboek Hooglied in het Zuid-Bevelands. Het is een full-colour uitgave, wederom met illustraties door Jopie Minnaard- Verheijke.

Uitverkocht, maar herdrukt

 

In 2012 zijn drie vertalingen in een wat eenvoudiger uitgave verschenen: Joël en Micha en de Brieven van Jakobus en Jewannes in het Zuid-Bevelands en de Abraham-cyclus uit Genesis in het Walchers.

 

In 2013 gevolgd door Izak en Jacob en in 2017 door Josef, beide ook in het Walchers.

Van de Zuid-Bevelandse groep zijn de boeken 1 en 2 Petrus en Openbaring inmiddels ook klaar, maar die zijn nog niet uitgegeven.

De meeste voltooide vertalingen zijn elders op deze pagina te lezen.

 

Ondertussen wordt er weer verder vertaald: De rest van Genesis in het Walchers, het evangelie volgens Lucas in het Noord-Zeeuws en het evangelie volgens Mattheüs in het Zuid-Bevelands.

Belangstellenden kunnen contact opnemen met Jan Minnaard (tel. 0113-561905).