Geschiedenis Kerkje

Geschiedenis van 't Kerkje


De kerke van Ellesdiek (Ellewoutsdijk) ei een lange geschiedenis. In een pauselijke oorkonde uut 1216 is te vinden dat er a een kerke was in Ellesdiek. Een geschiedenis dus van meêr as 800 jaer.


Dî is zelfs een prachtige legende. Dî wordt in verteld dat 'r een kloôstermonnik uut Gent een bezoek brocht an de parochie en omdat 'n nie over kon vaere vanwege 't slechte weer, leid 'n die z'n mantel op 't waeter van de Honte en liep over z'n jas zô nî d'aore kant. Die maekt'n letterlijk zô 'n indruk dat z'n voetstappen nest de kerke zichtbaer bleve toet 'onderde jaeren naedien. Bie de Reformatie gieng de kerke nî de protestanten.


Het was een vrie groôte kerke die a t'r stoeng. Op d'n duur rocht 'n in verval en in 1824 è ze het bovenste stik van d'n toren of'ebroke. In 1943 is de kerke nog es 'restaureerd, mè op 't leste van de Twidde Waereldoorlog è de geallieerden de kerke in puun 'eschote in de slag om de Westerschelde. In 1950 is t'r toen glad een nieuwe kerke 'ebouwd op de ouwe fundamenten. In 1951 was t'n klaer. Dat is noe het kerkje van Ellesdiek…


In 2000 wier dudelijk da de Hervormde Gemeênte te weinig leden en kerkgangers ao om as zelfstandige gemeênte te bluve bestaen. Ze beslote om te fuseren mie de kerke van Driewegen en vanaf juli 2001 gin kerkdiensten mî te 'ouwen in Ellesdiek. Toen kreeg de geschiedenis van 't kerkje van Ellesdiek een nieuwen draai.