Sponsors


Sponsors

Werke in de kerke
D’r wazze dan wè gin voorstelliengen, mè d’r was wè volop activiteit in ’t Kerkje.
De verwermieng liep op z’n leste bênen. Van ’t nèjaèr binne me rond kunne komme mie `n leverancier en ’n installateur. Vanof febrewari 2021 binne ze begonne om de zaak om te bouwen en dat is noe bienae voe mekare.


Vadder bin de muren voorzie van een isolerende laege. Leen de Kok ei z’n eigen d’r van ’t nèjaèr op uut’eleefd. Een moai stikje vakwerk.
Mie de nieuwe verwerming zulle me flienk bespaère op gas, dat eêt duurzaemeid. Di doe me natuurlijk ok aan mee. De lampen in ’t Kerkje wazze nog van’t ouwe principe en gebruukten vee stroôm. Noe bin d’r ledlampen an’ebrocht en die bin vee zuniger.
As leste actie zù me op 10 meie zunnepanêlen an litte brienge op ’t dek van de consistorie. D’r komme 8 panêlen en di kunne me ruum de stroôm mie opwekke die a me noadig è voe ’t Kerkje.

Mie  ondersteunieng van verschillende organisaties en bedrieven is ‘t ‘elukt om aolles ok financieel rond te kriegen. Vee dank git uut nì Zeeland Refinery, Dow Benelux, VSBfonds, S. BooneFonds en de Gemeênte Borsele voe d’r fanciële biedraege.

Zeeland Refinary vin duurzaemeid eêl belangriek. Als hoofdsponsor è ze oans ‘esteund mie mè liefst € 25.000,--. 

Wil je ook sponsor worden? 


Neem contact op via:

contact@kerkje-ellesdiek.nl