Winkel

Winkel

In het Wienkeltje van ’t Kerkje bin aollerlei leuke diengen te kôôp. De meêste mie een Zeêuws tintje. Dienk veraol an boeken, cd's, kaarten. Onder de boeken bin een aantal eigen uutgaeven. In aolle gevallen komme de verzendkosten nog bie de pries die a t'r staet.


BESTELLEN: Om deze publicaties te bestellen, kunt u een e-mail sturen naar  Jan de Jonge of bellen naar 0113 -649 296.


In de mail vermeldt u de naam van de publicatie, het gewenste aantal en uw adresgegevens. De bestelling wordt u dan zo spoedig mogelijk per post toegezonden. U betaalt na ontvangst de bijgesloten rekening. Verzendkosten komen nog bij de prijs!

Boek: Genesis, nieuw deel de Biebel in 't Zeêuws

De werkgroep Walcheren van de vertaalgroep van 't Kerkje heeft er lang aan gewerkt. Het eerste boek van de Bijbel nu verkrijgbaar in de streektaal. Verhalen van het begin, van Abraham, Isaak, Jakob, Jozef en hun nakomelingen. Mensen als wij.

Tekst in het Nederlands naast de streektaal

Prijs € 15,00,Boekje: Meschien wè

Verhaaltjes van Toon Tellegen over d'n eekóorn en d'aore beêsten in 't Zeeuws

Illustraties Jopie Minnaard, tekst Corry Verburg-Abrahamse

Te koop in 't Kerkje en via Zeeuwse boekhandels -Prijs € 15, 99


Wil je luustere? Ier kù je de verhaaljes ore

Meschien wé - 19 verhalen in 't Zeêuws - verteld door Corry Verburg-Abrahamse - YouTube

Boekje: Openbaerieng in beeld


‘t Leste boek van de biebel is in de streektael van Zuid-Beveland vertaald . Jopie Minnaard- Verheijke eit mee waeterverve têkeniengen bie de tekst gemaekt. Da’s noe echt een openbaerieng. De Nederlandse tekst uut de NBV staet ‘r bie voe a je gin Zeêuws kan leze. De pries: € 15,- in 't Kerkje en bie de boekhandel.


Het laatste boek van de bijbel is vertaald in het Zuid-Bevelands.

Met de illustraties van Jopie Minnaard- Verheijke is dit boekje letterlijk een openbaring geworden. Voor goed begrip is ook de Nerderlandse tekst uit de NBV opgenomen

De prijs: € 15,- in 't Kerkje en bij de boekhandel.


De originele illustraties van Openbaerieng in Beeld

zijn beschikbaar voor een rondreizende tentoonstelling.

Voor vertoning aan uw publiek, neem contact op met:

Jan en Jopie Minnaard: jminnaard1@zeelandnet.nl


Boekje: Wieze Woorden. Teksten, spreuken gezegdes om een mèns wiesder te maeken.


Ze bin in ’t Noord Zeêuws bie mekaore gebrocht. Uut de biebel en uut aore ouwe boeken. Uutleg staet ‘r ook in begriepelijk Nederlands bie. En de têkeniengen van Jopie Minnaard-Verheijke mee vee kleuren maeke de tekst dudelijk. Om ’t ebben, te kriegen en te geven. De pries is € 9,95.

Je kan d’r an komme in ’t wienkeltje in ’t Kerkje en in de grôtere boekwienkels in Zeêland.


Boekje: Onderweg


In dit boek staan verhalen in het dialect van Zuid-Beveland, die hertaald zijn in de standaardtaal. Het is geïllustreerd met aquarellen van Jopie Minnaard-Verheijke. Op de bijgevoegde cd staan vijf verhalen, afgewisseld met improvisaties op de gitaar door Jacco Minnaard. uitgegeven door 't Kerkje en Het Paard van Troje

Kosten € 19,95

Boekje: "Zeêuwse gedichten” van Corrie Kopmels


Twintig gedichten. Corrie Kopmels schrijft: “Ier in dit boekje zit een bosje van tien gedichten mie wortels in de Zeêuwse grond. Sommige bin vroeger a es verschene in 't tiedschrift 'Noe'.
Dan de gedichten die a'k emikt è bie tien kunstwerken van Jeltje Hoogenkamp. Ze ôre bie 'De Zeêuwse Staties', een project rond Passie, Paèse en Pienkstere.” 28 blz. Prijs € 2,-

Boekje: Gedichtenbundel Riempjesroute


Dit boekje biedt u de gedichten die langs de Riempjesroute van Ellesdiek (Ellewoutsdijk) te vinden zijn. De route voert langs de mooiste plekjes in en rond het dorp. Op dertien punten is er een gedicht in het Zeeuws dialect.

Ook als u niet wandelt, kunt u genieten van de gedichten. Het lezen kan aansporen toch een keer de route te lopen. Het boekje bevat 32 pagina’s, gedrukt op glanzend papier. Prijs € 4,-. plus verzendkosten.


Boekje: Brieven van Jacobus en Johannes


dit deeltje van de serie De Biebel in 't Zeêuws

geeft een vertaling van de brieven van Jacobus en Johannes in het dialect van Zuid-Beveland. Titel: De brieven van Jacobus en Jewannes. De omslag in kleur is van de hand van Jopie Minnaard- Verheijke. Prijs € 2,-


Boekje: Joël en Micha


In dit boekje de vertaling van twee van de zogenaamde 'Kleine Profeten. Het zijn niet echt bekende Bijbelboeken, maar boeiend om te lezen door de mooie beeldende taal. ze zijn geschreven in een tijd van crisis, dus ook in onze tijd zeker de moeite waard. De vertaling is in het dialect van Zuid-Beveland.
De omslag in kleur is van de hand van Jopie Minnaard- Verheijke. Prijs: € 2,-


Boekje: Aartsvaderverhalen in 't Walchers


In drie deeltjes zijn de verhalen over de aartsvaders uit het bijbelboek Genesis vertaald in de streektaal van Walcheren uitgebracht.

Vertaling: werkgroep Walcheren. Omslag en tekeningen: Jopie Minnaard-Verheijke Deel 1: Aoberam Deel 2: Izak en Jakob Deel 3: Jozef Per deel te bestellen voor €2, - exclusief verzendkosten. Alle drie de deeltjes samen voor € 5,- exclusief verzendkosten.

Vadder is in voorraed een keur an Zeêuwse cd’s, boeken die elders uutegeve bin en curiosa.

  • Erme Job. Zeeuwse vertaling van het bijbelboek Job. Uitgegeven door Quidam (2006). Prijs € 8,95.
  • Uutstuuksels , een boekje vol mie Zeêuwse uutdrukkingen in de mond eleid van Leune en Merientje deur Engel Reinhoudt en mie teêkeningen van jan Willem Hament. Pries € 9,95.
  • Nijntje an zeê, de Zeêuwse vertalng van het beroemde boekje van Bruna. € 6,-
  • Opa en oma Pluus, eveneêns een vertaling van een Brunaboekje. € 6,-


CD's:

  • Bel, bel ‘t is toch vreêd, een cd met Zeeuwse liedjes van Engel Reinhoudt, muzikaal begeleid door Ambras. Prijs € 12, 50
  • Gewoon, Zeeuwse liedjes van Engel Reinhoudt met begeleiding van Champagne Charlie, Ambras en het L.S.Diekcollectief. De cd werd opgenomen in ‘t Kerkje. Prijs € 12, 50
  • Geluk, cd van Engel Reinhoudt. 13 prachtige liedjes en ballades begeleid door fantastische muzikanten. Prijs € 15, 95


Om deze publicaties enz. te bestellen, kunt u een e-mail sturen naar Jan de Jonge of bellen 0113-649296.
In de mail vermeldt u de naam van de publicatie, het gewenste aantal en uw adresgegevens. De bestelling wordt u dan zo spoedig mogelijk per post toegezonden. U betaalt na ontvangst de bijgesloten rekening.